Duurzaam Leiderschap

 

Jaartraject 2012-2013

 

 

 

Op deze pagina:

 

 

Voor wie is deze opleiding?

 

Voorwoord door

Greet Luypaert:

 

'Tijdens de jaaropleiding 'Duurzaam Leven' in 2009 werden we drie dagen ondergedompeld in het vier elementen model (deel vd opleiding Duurzaam Leiderschap), waardoor ik diep inzicht kreeg in de verschillende karakters van mensen en waarom ieder van ons op een andere manier denkt, voelt en functioneert in groep. We ontdekten wat de verschillende types nodig hebben om in hun kwaliteiten te staan. Haast niet te geloven wat die module teweeg bracht in de groep! We begrepen mekaars reacties en manier van handelen veel gemakkelijker en we voelden plots beter aan wat onze beste plek is om als groep krachtig te functioneren. Ik geloof steevast dat elke groep, vereniging, bedrijf en zelfs elk gezin naar een hoger niveau evolueert dankzij deze kennis en de integratie ervan. Ik ben dan ook heel dankbaar dat Bart Wils met zijn 25 jaar ervaring in privé en bedrijfsleven, iedereen de kans biedt om de leider in zichzelf te ontdekken en ontwikkelen - op een duurzame wijze, op weg naar een duurzame samenleving.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele reacties van deelnemers traject 2011-2012

 

Via theorie, praktijk en creatieve verwerking word je ondergedompeld in alle aspecten van Duurzaam Leiderschap!

Download de flyer van 2012-2013 hier.

 

Duurzaam Leiderschap

 

Duurzaam Leiderschap

 

 

'Een wereld in evolutie,
op weg naar een Duurzaam bestaan
,

is een wereld die vraagt naar

Duurzaam Leiderschap.'

 

 

Voor wie is deze opleiding? • Voor wie actief wil meebouwen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

 • Voor wie thuis, in de buurt of op het werk duurzame initiatieven willen opstarten, ontwikkelen of ondersteunen.

 • Voor mensen uit het onderwijs die wensen mee te bouwen aan een nieuwe stroming in het onderwijs. De opleiding biedt een sterke ondersteuning in de communicatie met de kinderen, het ontdekken van hun kwaliteiten en hoe hen daarin te stimuleren. De duurzame leiderschapskwaliteiten die je uit deze opleiding meedraagt, werpen hun vruchten af in het onderwijssysteem en in de toekomst van jouw leerlingen en studenten – onafhankelijk van hun leeftijd.

 • Voor wie leiderschapsgedrag wenst te ontwikkelen en bij te dragen aan de evolutie van het grote geheel waarvan we allen deel uitmaken.

 • Voor eenieder die wenst te ontdekken en ervaren welke leiderschapsvorm de wereld van morgen nodig heeft.

 • Voor wie wenst de evolutieve kwaliteit van een groep of organisatie te ondersteunen en de kwaliteit ervan te verhogen.

 • Voor wie ruimte en contexten wil scheppen, waarin andere mensen kunnen groeien en bloeien in wie ze zijn en wat ze willen?

 

Programma jaartraject

 

Het jaartraject bestaat uit vijf modules van twee dagen.

Reken ook op extra data voor tussentijdse afspraken met je persoonlijke coach en met jouw intervisiegroep.

 

Module 1, najaar 2013 (23 en 24 november)

 

Groepsdynamica – groepsstructuur - procesvorming in groepen

 

We gaan meteen van start met een intensieve tweedaagse waar de basis gelegd wordt voor deze jaartraining.

 • Vanwaar onze drijfveer om duurzaam leiderschapskwaliteiten te
  ontwikkelen voor onszelf en de wereld? Waartoe kan dit leiden voor onszelf en voor de wereld?
 • Wat is onze rol in een duurzaam team?
  Vanuit de kennis van de werking van het brein en de vier denkstijlen ontdekken we onze persoonlijke plek in een zich ontwikkelende groep.
 • Een competitieve coöperatie: In je kracht staan en gelijktijdig afgestemd zijn op de anderen. Beide elementen - het belang van de wereld en van het individu - zijn essentieel in een duurzame samenleving. In een vierstappen-proces groeien we naar deze vorm van samenwerking.
 • Ter ondersteuning van onze eigen leerproces gedurende deze jaaropleiding onderzoeken we ieders persoonlijke leerstijl volgens het model van Kolb.

 


Module 2: najaar 2013 (7 en 8 december)

 

1/ Innerlijk leiderschap - zelfmanagement

 

“Echt leiderschap is in de eerste plaats leiderschap over jezelf” Deming

 

 • Hoe kan ik denken, voelen en doen wat ik verkies te denken, voelen en doen? Wat ligt aan de basis van mijn denken, voelen en doen en hoe kan ik daar zelf leiderschap over nemen?
 • We gebruiken krachtige technieken tot zelfsturing vanuit de prefrontale cortex: ‘RET’ (Rationele Emotie Techniek) van Albert Ellis en ‘The Work’ van Byron Katie..

 

2/ Flexibel Leiderschap: De verschillende vormen van leiderschapsgedrag - de kracht van flexibiliteit, afgestemd op de groep


Flexibiliteit schept ruimte tot evolutie en is dus essentieel voor een samenleving in ontwikkeling naar duurzaamheid.

 

 • Wat is de juiste leiderschapstijl in een specifieke situatie en afgestemd op de mensen die ik leid?
 • Passen onze bestaande leiderschapsvormen uberhaubt nog in een duurzame wereld? Of hebben ze nog steeds hun waarde, afhankelijk van de context.
 • We bouwen verder op het model van Situationeel Leiderschap van Hershey & Blanchard.

 

Intervisie Module: januari /februari

 

In kleine intervisie groepen komen de deelnemers op regelmatige tijdstippen bij elkaar, onder begeleiding van trainer Bart Wils.

 

De structuur en de werking van deze intervisie module komt ruim aan bod tijdens de 2de module.

 

Module 3: voorjaar 2014 (21 en 22 maart)

 

Communicatie vaardigheden - conflictoplossend werken – overlegstrategieën – besluitvorming - sociocratie

 

Een besluit is het gevolg van al wat eraan vooraf gaat: denkpistes, invloed uit omgeving, gevoelens, … Deze aspecten kwamen ruim aan bod in de vorige modules. Hoe we ermee omgaan met betrekking tot de besluitvorming en op welke manier we tot besluit komen, ervaren we dit weekend.

 

 • Assertief zijn en toch rekening houdend met de ander duurzame en lange termijnoplossingen vinden.
 • Je leert de kunst duidelijk op te komen voor je eigen waarden en inzichten en deze af te stemmen op de inzichten van de anderen met wie je samenwerkt. Maw: je ontwikkelt een besluitvorming dat met beiden rekening houdt.
  In deze context verdiepen we ons in de conflictstijlen van Thomas Kilman en de probleemoplossende overlegstrategieën van Fisher en Ury die een win win win (jezelf, de ander, de samenleving) visie heeft en de sociocratische besluitvorming (Endenburg).
 • Intuïtie, buikgevoel en een warm hart zijn de krachtigste wegwijzers waarmee leiders hun bedrijf, ploeg of project naar de top brengen. Een duurzame samenleving waarvan ons hart de motor is, vraagt om besluitvorming vanuit de buik en het hart. Hoe leren we hierop vertrouwen om vanuit deze bron beslissingen te nemen?

 

 

Module 4: lente 2013 (3 en 4 mei)

 

1/ Visionair Leiderschap. Persoonlijke en globale waarden van 'duurzaam leiderschap'

 

We leven in een tijd van bewustwording van onze missie. Het vervullen ervan geeft ons letterlijk vervulling en biedt ons de mogelijkheid om op onze specifieke manier mee te bouwen aan een duurzame wereld.

Deze dag doorlopen we een missie-visie traject, uitgaande van onze huidige situatie langsheen onze belemmeringen en mogelijkheden naar een bewuste duurzame keuze voor de toekomst.

 

2/ Ondernemend Leiderschap: Projectmatig werken - organisatietalent


Na het ontdekken van je visie en missie komt nu de volgende stap: de verwezenlijking ervan. Je leert projectmatig werken op een duurzame wijze en je ontwikkelt organisatie talent.

 

 

Module 5: zomer 2013 (14 en 15 juni)

 

Integratie van het traject – spreken voor publiek - projectvoorstelling


Mogelijk startte je deze jaartraining met een specifiek doel, of misschien kreeg jouw innerlijke droom vorm in de loop van dit jaar.
Gedurende deze laatste module stel je jouw een eigen project waarmee je kiest bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Aan de hand van deze presentatie leren we op een krachtige, inspirerende manier spreken voor het publiek, met het oog op het krijgen van ondersteuning en medewerking.


Het Duurzaam Leiderschap Team

I. Greet Luypaert, bezielster

 

Greet Luypaert

"Hoewel 20 jaar geleden het begrip 'Leiderschap' nog niet in mijn persoonlijk woordenboek stond, realiseerde ik me later
dat al wat met 'leiderschap' te maken heeft, me toen reeds sterk boeide en inspireerde.

'Duurzaamheid' kreeg sinds 1990 een immens grote plek in mijn leven.

 

Voeg deze twee veelbetekenende woorden samen en 'Duurzaam Leiderschap' ontstaat. Leiderschap nemen op een duurzame wijze en leiderschap nemen om duurzame projecten in de wereld te zetten.

Wow! Het idee om Duurzaam leiderschapsgedrag te verspreiden in de kleine en grote gemeenschappen - of het nu ons gezin, vereniging, bedrijf of het hele dorp of land betreft - raakt me in mijn hart. Wie zich hiertoe geïnspireerd voelt en voor zichzelf en zijn omgeving Duurzaam Leiderschapsgedrag wil ontwikkelen, zal zich in deze opleiding thuis voelen.

 

Greet Luypaert (1974) is voorzitter van vzw YOU. Dit platvorm ontstond vanuit haar droom en visie over een Duurzame Wereld. De voorbije jaren besteedde ze vooral aan lesgeven en schrijven, waarbij ze haar studenten inspireert zichzelf te zijn, missie en passie te ontdekken en van daaruit het leven te creëren. De ontwikkeling van deze jaartraining maakt deel uit van de missie, visie en intentie van vzw YOU om actief te bouwen aan een Duurzame Wereld.

 

Greet leidt de cirkelmomenten en weeft doorheen het traject een net van inzichten van de natuurvolkeren en van de planten- en dierenwereld. Wat kunnen wij van hen- zij die reeds het langst op Aarde vertoeven - leren in het kader van duurzaam leiderschap?

Meer over Greet Luypaert: www.greetluypaert.com

 

 

Deelnemers vertellen over Greet Luypaert

 

Ik hou erg van de aardse, grondende aanwezigheid van Greet, en het belang dat ze hecht aan ritueel, aan de wijsheid van ‘native people’ en aan het aspect ‘dankbaarheid’.


Greet vind ik een fantastische draagkracht uitstralen. Als ze een stukje leerstof geeft, komt dat echt binnen.

 

Bedankt Greet, voor de verrassende en voor mij heel nieuwe link naar de natuur. Ik kijk er helemaal anders naar en ontdek nog elke dag nieuwe eigenschappen die mij boeien en inspireren.

 

 

II. Bart Wils - hoofdtrainer

 

Bart Wils

"Voor mij is het altijd belangrijk geweest
om mensen te inspireren om te doen:
Eén: wat ze graag doen en wat hen
vreugdevolle energie geeft.
Twee: waarmee ze hun talenten
kunnen ontwikkelen en bijleren.
Drie: waarmee ze bijdragen aan het
grotere geheel
waarin ze leven.

 

Dat laatste komt voor mij in 'Duurzaam Leiderschap' nog meer op de voorgrond:
Leidinggevende initiatieven nemen die
de verdere evolutie van de samenleving/ werksituatie bevorderen.
Daar gaan we voor!"

 

Bart Wils (1959) is hoofdtrainer voor het jaartraject 'Duurzaam Leiderschap'.

 

Hij staat reeds meer dan 25 jaar met Hart en Ziel in dit vak. Zijn specialiteit is de toegepaste kennis van leiderschap, communicatie-vaardigheden, persoonlijkheidsmodellen, overlegstrategieën en zelfmanagement. Vele organisaties en bedrijven kijken met dankbaarheid terug op zijn bijdrage aan de duizenden mensen die door Bart geïnspireerd, gecoacht of geleid werden. Behalve in de bedrijfswereld heeft Bart zijn kennis gedeeld in de sociale sector, ziekenhuissector, verenigingsleven en onderwijssector als navorming.

 

Bart heeft een groot Hart voor zijn medemens, een groot Hart voor de wereld en een groot Hart voor de natuur. Hij is een man met gigantisch veel kennis en ervaring! 'Be prepared for the best!'
Meer over Bart Wils: www.realiseren.biz

 

 

Deelnemers vertellen over Bart Wils

 

De theorie en de praktijk oefeningen die Bart naar ons overbrengt is gewoon subliem, ik geniet er elke keer van hoe Bart dit doet. Wat een talent. Hij legt het zo simpel uit dat iedereen dit verstaat en ook kan toepassen voor zichzelf in het dagelijkse leven.


Bart brengt heel goed modellen tot leven. De meeste kende ik al, maar het lijkt of ze nu pas echt doordringen en geïntegreerd raken!

 

Hij speelt heel goed in op wat er gebeurt in de groep.

 

Bart is bijzonder enthousiast en weet zijn leerstof aanstekelijk over te brengen op mij.

 

Bedankt Bart, om een nieuw licht te werpen op de werking van mijn brein. Ik ben helemaal gefascineerd geraakt.

 

 

III. Steven Vrancken - Trainer / muzikant

 

Steven Vrancken

"Voor mij is duurzaam leiderschap (1) het constante herontdekken van wat de natuur doorheen jou aan de wereld wilt schenken, én (2) daar trouw aan blijven, in volle overgave. Die geschenken voor de wereld zijn jouw kwaliteiten en talenten die jou en jouw omgeving beter maken. En die volle overgave om daar gehoor aan te geven komt voort uit de voortdurende oefening in`t stille luisteren naar de stem van je hart. Eén van de manieren om daartoe te komen is via jouw creativiteit en muziek'. Ik begeleid jou in de creatieve integratie en verzorg de live muzikale omlijsting tijdens deze opleiding".

 

Terwijl Steven zich na zijn studies creatief uitte als professionele straattheater artiest, verdiepte hij zich op allerlei manieren in de ontwikkeling van z'n eigen muziek, kunst en begeleidingswerk. Nu is Steven actief als pianist, muzikant, zanger en stembegeleider.

Zo ontdekte hij verschillende manieren om via de kracht van je stem en live muziek je IQ, EQ en SQ in harmonie te brengen, wat hij op een vloeiende wijze integreert in deze opleiding.

in deze opleiding brengt hij het creatieve, ervaringsgerichte luik en de muzikale omlijsting. Zodoende kunnen de aangeboden theorieën, concepten en ideeën tot levensechte ervaringen in ons brein en onze cellen geprogrammeerd en geïntegreerd worden.

Meer over Steven Vrancken: www.stevenvrancken.com

 

 

Deelnemers vertellen over Steven Vrancken


Ik hou heel veel van zijn gevoel voor humor.

 

Ik geniet erg en ervaar de integrerende kracht van ritueel, zingen, dansen, ligconcerten, ….
Steven heeft het creatieve in mezelf wakker gemaakt en dat voelt zo licht. Ook zijn theorie uit over communicatie vind ik zeer inzicht verruimend.

 

Bedankt Steven, voor de prachtige klanken, de heerlijke diepe ontspanning waarin alles mocht inzinken en zijn plaatsje vinden.

 

Een jaar later...

 

Deelnemers stappen na deze jaartraining met zelfvertrouwen in een leiderschapsfunctie en bezitten de nodige leiderschapskwaliteiten om op een zeer krachtige en innovatieve wijze een project op touw te zetten en een groep te begeleiden.

Een project dat volledig aansluit bij de werking van vzw YOU, kan van onze verdere ondersteuning en/of samenwerking genieten.

 

Het leiderschapsgedrag dat we ons eigen maken via theorie, inzicht en praktijk, is een geschenk voor eenieder die ons levenspad kruist, privé of professioneel!


Meer dan vernieuwende theorie!

 

Deze opleiding biedt jou veel meer dan enkel vernieuwende 'theorieën'. Als je ervoor kiest om samen met ons team gemotiveerde trainers een jaar lang duurzaam leiderschapsgedrag te ontwikkelen, kies je er ook voor om de opgedane kennis en belevingen tijdens de modules te verwerken en te integreren via praktijk. Uitdagingen verzekerd ...

 

Naast de praktijkgerichte en creatieve toepassingen bieden we jou het volgende kader aan:

 

1. Intervisiegroep: Maandelijkse meetings met enkele deelnemers voor verdieping en integratie van de opgedane kennis en ervaring.

 

2. Persoonlijke mentor: Toepassing van de kennis op een specifiek gekozen privé, projectmatig of professioneel gerelateerd toepassingsgebied, onder begeleiding van een zelf gekozen persoonlijke mentor, gespecialiseerd in dit vakgebied of focusveld.

 

Belangrijk: Tijdens een intake gesprek bespreken we jouw project, idee of jouw wens iets te ontwikkelen.

 

 

Praktische informatie

 

 

Data:

 

23 en 24 november 2013

7 en 8 december 2013

21 en 22 maart 2014

3 en 4 mei 2014

14 en 15 juni 2014

 

Uur:

 

5 x tweedaagse: zaterdag 09u tot zondag 18u

 

 

Locatie:

 

Zelem, Sint-Jansbergklooster.

 

 

Maaltijden:

 

Meer info volgt bij inschrijving.

 

 

Deelnameprijs:

 

€ 1350 bij inschrijving voor 30 september.

€ 1500 vanaf 1 oktober.

Lesmateriaal en audiomateriaal inbegrepen, alsook tussentijdse coaching.

 

Extra: maaltijden en overnachting zijn niet inbegrepen, meer info volgt later.

 

 

Inschrijving:

 

Fijn dat je erbij wenst te zijn!

Via de contactpagina kan je het inschrijvinsformulier invullen,

met de inschrijvingscode: 'DULEID-2013/2014'.

 

 

 

 

We are not here to merely

make a living. We are here to enrich the world, and we impoverish ourselves if we forget this errand.


~ Woodrow Wilson

 

 

'Iedereen is in essentie een leider, anders was je niet op deze wereld!'

 

 

 

Lees hieronder de testimonials van onze deelnemers:

 

 

Welke invloed heeft de opleiding op mijn leven?

 

Patricia Van Goidsenhoven: "Ik ben heel blij dat ik beslist heb om deze cursus te volgen. Het heeft me veel meer gebracht dan verwacht. Niettegenstaande mijn background heb ik nog veel bijgeleerd over de interpersoonlijke contacten. Deze cursus heeft me geholpen om mezelf en mijn omgeving nog beter te begrijpen en te kaderen waardoor ik automatisch meer medevoelender ben geworden!"

 

 

Greet SelderslaghsGreet Selderslaghs: "Dankzij deze opleding heb ik een beter besef van de grote verscheidenheid en uniciteit van mensen en hun oneindig potentieel (inclusief dat van mij). Een groter besef van de kracht van een groep. Een grotere drive en meer energie om projecten aan te vatten. Een groter besef van de kracht en het belang van rituelen".

 

 

"Zonder mensen in hokjes te willen duwen, heeft de indeling in de 4 kleuren – en daaraan gekoppeld de andere aspecten die we al gezien hebben – me geholpen om sommige personen beter te begrijpen" - anoniem.

 

 

Steven Van Den AbbeeleSteven Van Den Abbeele: "Dit jaartraject heeft mij al een heel stuk geholpen om bewuster te leven met alles rondom ons, om zelf iets in handen te nemen en bewust mijn eigen ding te doen en me niet door anderen of door de maatschappij te laten meedrijven".

 

 

"Eindelijk heb ik nu begrepen wat wordt bedoeld met ‘zorg goed voor jezelf’. Eindelijk bewandel ik nu ook die weg. Eindelijk kriebelt het terug om mijn privé en professioneel leven mijn kleuren te geven. Eindelijk ziet het ernaar uit dat ik kan loslaten. Ik heb terug energie. Ik ben terug op de wereld.
D
e maandag na onze laatste bijeenkomst kreeg ik van diverse collega’s feedback over het feit dat ik de vergadering van die dag op een fantastisch goede manier heb aangepakt" - anoniem.


 

"Dit jaartraject brengt belangrijke verschuivingen in mijn werkomgeving, mijn huis en mezelf teweeg. De cursus geeft me de draagkracht om mijn eigen bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. Ik moet me niet afhankelijk blijven opstellen naar mijn werkgever (voltijdse loopbaan) toe. Ik ben nu bewust bezig met het uitdenken en opstarten van mijn eigen zaak" - anoniem.

 

"Ook op mijn werk kan ik deze cursus toepassen. Na 20 jaar secretariaats- en organisatorische ervaring op een hoog niveau en aan een snel tempo, kan ik nu werk delegeren naar en leiding geven aan collega’s" - anoniem.

 

"Heel blij dat creatieve verwerking ook aandacht krijgt. Heb hier geleerd dat ik er beter in ben dan ik van mezelf vermoedde". - anoniem

 

 

Aan wie wens ik dit traject aan te raden?

 

"Aan iedereen, het is een verrijking in je leven op alle vlakken!"- anoniem.

 

Ilona Piron: "Aan mensen die reeds leiderschap opnemen: kom nieuwe inzichten verwerven hoe dit op een duurzamere en authentieke manier kan.

- Aan wie aan zijn leidinggevende capaciteiten twijfelt: kom jezelf ontdekken en omarmen.

- Aan wie weerstand ondervindt bij het positioneren van projecten voor een duurzamere maatschappij: kom je verdiepen in hoe je mensen kan betrekken en motiveren, hoe je groepen kan opstarten en draaiende houden, hoe je mensen triggert en getriggerd wordt, en zoveel meer… ".

 

Patricia Van Goidsenhoven: "Een aanrader voor iedereen. Je hoeft niet persé ‘leiding’ te willen nemen over een groep voordat je deze cursus kunt volgen. In tegendeel, je leert zoveel aspecten die je kunnen helpen in je dagelijkse contacten en communicatie met je omgeving waardoor het nuttig is voor iedereen! Al is het maar om je baas beter te begrijpen. In feite gaat het zeker zoveel over persoonlijk leiderschap als over leiderschap van een groep".

 

"Aan zij die leiderschapsgedrag wensen te ontwikkelen (privé/professioneel) om een duurzame wereld helpen op te bouwen. Thuis, in de buurt of op 't werk. Duurzame initiatieven, duurzame samenleving. Het is belangrijk ruimte en contexten te scheppen waarin mensen kunnen groeien en bloeien in wie ze zijn en wat ze willen" - anoniem.

 

 

 

 

beeld en inhoud © vzw YOU
webdesign: DroomWever