'Duurzaam Leven' jaartraject


Volgend jaartraject: 09/2011 - 06/2012 te Orval OWC

Op deze pagina:

 

• Geïnspireerd door oeroude wijsheid en hedendaagse ontwikkelingen in duurzaamheid in CA, USA.

 

• Inhoud DuurzaamLeven Jaaropleiding

 

• Permacultuur

 

 

 

 

 

samen

 

 

 

samen

 

 

 

voeding uit de natuur

grond test permacultuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samen
samen
samen

compost toilet permacultuur

 

 

permacultuur ontwerp

 

 

 

samen

 

 

 

samen

 

 

 

voedsel uit de natuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amfitheater

 

 

 


 

 

 

Welkom op de infoavond
25 juni te Merchtem, 1 juli te Antwerpen
of 26 aug te Merchtem!

 

Zelfonderhoudend en 'low impact' leven,
Duurzame Projecten ontwikkelen,

Permacultuur,

Leven in verbinding met de Natuur, ...

 

kortom: Duurzaam leven!

 

Volgens een recente studie van UNEP (United Nations Environment Programme) ontstaan er de volgende jaren miljoenen GREEN JOBS in Europa en Amerika. Ben jij er klaar voor om jouw eigen GREEN JOB te creëren? Om actief mee te bouwen aan een Duurzame Wereld!
Vzw YOU biedt jou een unieke opleiding om JOU te ontplooien tot ontwerper en creator van een Duurzame wereld!

 

 

Geïnspireerd door oeroude wijsheid en hedendaagse ontwikkelingen in duurzaamheid in CA, USA.


samenEen student RDNA (de opleiding die ik in 2007 bijwoonde in California) schreef ooit: "If a better program ever manifests, it will be founded by a graduate of this one." – Als er ooit een beter programma ontstaat, zal het ontwikkeld zijn door een afgestudeerde van RDNA”. Dit waren de laatste woorden die mij motiveerden om helemaal JA te zeggen tegen de ontwikkeling van het ‘Duurzaam Leven' jaartraject. Vanaf die dag volgden boeiende ontmoetingen mekaar op. Mensen met wonderlijke ervaring en kennis, waarvan ik tot dan toe amper durfde dromen, kwamen op mijn pad om samen deze fantastische jaaropleiding waar te maken.

 

De structuur en inhoud van 'DuurzaamLeven' een in Europa unieke opleiding, vond zijn inspiratie in RDNA (Regenerative Design and Nature Awareness) – de meest unieke opleiding in natuurbewustzijn en permacultuur (RDI: www.regenerativedesign.org) te CA, USA .


‘Afgestudeerden in RDNA zijn de bouwers van een Nieuwe Wereld’, liet ik me vertellen. In 2007 wees het leven me de weg naar de Amerikaanse Westkust, waar ik me helemaal liet onderdompelen in deze intensieve opleiding. Negen maanden lang ... De enige manier waarop ik mezelf kon overtuigen na dit schooljaar terug in België te wonen, was het ontwerpen van een gelijkaardig studie- en ervaringstraject, zodat meer mensen uit mijn thuisland een dergelijke opleiding kunnen genieten.


Men zegt dat California de voorloper is van zowat alles dat zich onder de mensenwereld verspreidt, dat alle goede en slechte dingen daar ontstaan en dat elke rage daar geboren wordt. Wat ik daar beleefde, zie ik heel graag over de hele wereld verspreiden! Laat deze nieuwe rage maar snel zijn weg banen naar alle uithoeken van de wereld! Ik werd er geïnspireerd door iets waar mijn hart van overloopt. Ik heb ervaren hoe we in een gelukkige, zelfvoorzienbare, duurzame gemeenschap kunnen leven - en geleerd hoe we dit op grote schaal kunnen waarmaken. Dat is wat we tijdens het jaartraject 'DuurzaamLeven' leren en leven. Welkom in een Duurzame Wereld! 


Het wordt een Spetterend, Duurzaam, Bewust en Gezond jaar! Dat voel ik nu reeds in mijn hart.

 

Greet Luypaert - bezielster van 'DuurzaamLeven' jaartraject.

 

 

Woorden die een beeld creëren

van onze waarden en visie:


Creativiteit, Duurzaamheid, Spiritualiteit, Respect, Eenheid, Verbondenheid, Gezondheid, Bewustwording, Kosmische visie, Eerlijkheid, Zelfstandigheid, Zelfvoorzienbaarheid, Innovatie, Veerkracht, Duurzaam Leiderschap, Verantwoordelijkheid, Engagement, Enthousiasme, Speelsheid, Ontwikkeling, ...

 

 
Inhoud DuurzaamLeven Jaartraject


Dit 9 maand durend programma is gericht op:

1/ de ontwikkeling van alle vaardigheden (permacultuur, community building, praktische natuurkennis, ...) die nodig zijn om een duurzame, gezonde en gelukkige samenleving te creëren.

2/ de ontdekkingstocht van jouw specifieke kwaliteiten om op jouw manier actief mee te bouwen aan een duurzame wereld - en de begeleiding in de ontwikkeling en realisatie van jouw idee.


Door praktische ervaring en begeleiding van experts in hun vakgebied, verlaat iedere deelnemer deze jaaropleiding met geïntegreerde kennis, ervaring en enthousiasme die zich uit in hun privéleven en in de maatschappij. Studenten worden voorbereid tot het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van projecten gekaderd in een duurzame, gezonde en gelukkige samenleving. Zij zijn de nieuwe cocreators, die vanuit liefde voor de Aarde en de gemeenschap meebouwen aan een duurzame toekomst.

Behalve kennis en ervaring verlaten de studenten deze opleiding ook met een commitment. Niet omdat ze moeten... Wel omdat ze na een jaar 'DuurzaamLeven' in hart en ziel voelen dat de weg van 'de natuur' en 'hun natuur' de énige manier is om een duurzame wereld te realiseren. En omdat ze nu ook de kennis en ervaring hebben om deze in hun professionele, persoonlijke en sociale leven toe te passen.


We ontwikkelen inzicht in de zichtbare en onzichtbare structuren van de huidige wereld en ontdekken hoe wij de verantwoordelijkheid kunnen opnemen om het tij te keren, om een duurzame samenleving te creëren op Aarde.
We verdiepen ons in de relatie met de natuur, met onszelf en met de gemeenschap.

Vanuit ervaring en in-zicht, stappen we bewust in onze rol binnen de gemeenschap, als een geïntegreerd deel van de natuur - het grote kosmische geheel waar we allen deel van uitmaken.


Om een regeneratieve wereld te creëren, dienen we al wat leeft en de onderlinge verbindingen te (h)erkennen – verleden, NU en toekomst. We versterken onze verbinding met de natuurwereld alsook met de generaties die nog komen en de generaties die ons vooraf gingen. Naarmate deze verbinding versterkt, groeit het inzicht in een duurzame ontwikkeling.

 

Onze instructeurs vormen een team geëngageerde visionairs die zich full time inzetten voor een Duurzame Wereld. Ze beleefden jaren ervaring en opleidingen in binnen- en buitenland en ontwikkelden bijzondere inzichten in de evolutie van de mensheid en de planeet en de nodige tools om deze samenleving te transformeren naar een duurzame samenleving.

 

De focus ligt op ervaring, beleving en inzicht, waardoor je zelf ook de tools tot transformatie van de gemeenschap volledig belichaamt.

 

De belangrijkste pijlers van het DuurzaamLeven jaartraject zijn:


Permacultuur
NatuurBewustZijn
Persoonlijke ontwikkeling, cirkels en reflecties
Community building, cultureel mentorschap, natuurrituelen

Duurzame projectontwikkeling

 


Permacultuur - ontwerpen van een regeneratieve wereld, in samenwerking met de natuur.

 

Het woord 'Permacultuur' is een samenvoeging van 'Permanent Agriculture' en 'Permanent Culture'. Deze allesomvattende methode die beschrijft hoe je een duurzame leefmethode ontwerpt, werd voor het eerst beschreven door de Australische Bill Mollison in 1974. Intussen gaat deze wijsheid als een sneeuwbal de wereld rond en raakt stilaan ook België en Nederland geënthousiasmeerd. Hoe kan het ook anders? Eenieder die van permacultuur proeft, ervaart dit als DE weg naar een Nieuwe, Gezonde, Gelukkige en Duurzame samenleving! 
 

Permacultuur gaat uit van de volgende ethische basisprincipes:


• Zorg voor de Aarde
• Zorg voor de mens
• Eerlijk delen

 

Permacultuur is overal en voor iedereen toepasbaar: Zowel in de stadstuintjes en op het balkon van een appartement als op het platteland. Zowel in kleine gemeenschappen zoals je gezin, als in een organisatie, gemeenten of stad. Zowel in koude als warme klimaten, ... De permacultuur principes worden ingevuld op een manier die beantwoordt aan de plaatselijke noden en omstandigheden.

Door toepassing van permacultuurprincipes ontwerpen we een wereld vol leven, stroom en vibratie. Een wereld die vertiliteit en vitaliteit verzekert voor de komende generaties. Vanuit observatie, inzicht, begrip, kennis en ervaring, ontdekken en ontwikkelen we systemen die een natuurlijke groei en evolutie toelaten, waardoor we het tij kunnen keren in deze wereld en waarmee we zelfs een evolutie tegemoet gaan die zichzelf steeds verbetert en naar een hogere vibratie brengt.

De snelle evolutie die zich vandaag ontwikkelt in de wereld van technologie, kan zich ook manifesteren in ons bewustzijn en in alle facetten van het leven op Aarde – fysiek en energetisch. Wanneer we dit toelaten, is onze mensheid en de planeet opnieuw in resonantie met de kosmische evolutie; een voorwaarde om onze hoogste doelen te beleven.


 
• ecologisch kweken, oogsten en verwerken van groenten, fruit en medicinale planten
• vruchtbare grond herstellen en behouden, compost maken
• watervoorziening en waterreinigingssystemen, erosie
• ecologisch bouwen met leem, stro en andere natuurlijke materialen
• ontwerpen van een permacultuur tuin, woning, gemeenschap
• bijen en andere insecten en dieren in je tuin
• hand crafting (handige tools maken met natuurlijke materialen)
 


Op Youtube vind je beelden over Permacultuur in heel de wereld ...
Ook in België en Nederland kunnen we dit samen waarmaken
!

 


NatuurBewustZijn


 Zowel ervaring, spirituele leringen als de wetenschap duiden ons dat verbinding met het ritme van de natuur aan de grondslag ligt van ons welzijn en een gezonde evolutie.
Door ons regelmatig en bewust te verbinden met de natuur, ondersteund met technieken ter optimalisatie van onze onderontwikkelde zintuigen, ontdekken we een nieuw stuk in en buiten onszelf. Een gevoel van vrede, nieuwsgierigheid en verwondering voor de wereld van de natuur ontpopt zich, waardoor we een emotionele band ontwikkelen met de natuurwereld en er een totaal nieuwe dimensie van ontdekken en ervaren. Wanneer we de resonantie met de natuurlijke wereld opnieuw toelaten en beleven, transformeert ons complete Zijn. Zelfs nieuwe neurale verbindingen in het brein ontwikkelen zich en brengen inzicht in de mogelijkheden van een Duurzame Wereld. De kennis zit in ieder van ons. En de verbinding met de natuur is de sleutel om deze innerlijke wijsheid te ontwaken en te beleven. Pas vanuit persoonlijke beleving kunnen we deze wijsheid dan ook creatief toepassen in onze leefomgeving.
Door combinatie van ervaringsgericht leren, integratie van theoretische lessen, alsook onderzoek en persoonlijke verwerking van alle opgedane kennis en ervaring, ontdekt iedere deelnemer zijn onmisbaar aandeel in de Natuurwereld en de evolutie naar een Duurzame Wereld. Jouw gemeenschap breidt zich uit tot de planten, dieren, planeten, de sterrenwereld en de onzichtbare wereld van natuurwezens en spirits. Vanuit dit verbonden gevoel, ontwikkel je de nodige inzichten om de huidige verziekte leefwereld te transformeren tot een platvorm voor een Duurzame Verbonden Wereld. Zoals het droombeeld dat in religieuze teksten beschreven staat: Een hemel op Aarde ...

 

• overleven in de natuur: voedsel en primitieve vaardigheden (vuur maken, overlevingshut, messen, kledij, ...) Geen overleven zoals onze ‘Belgische jongens’ het leerden in het leger, dan wel volgens oeroude technieken die natuurvolkeren vandaag nog steeds toepassen.
• de taal van de natuur en van de dieren leren begrijpen
• zintuigelijke ontwikkeling
• onderzoek verrichten
• spirituele verbinding met de natuur
• mentor-tools in de natuurwereld

 


Persoonlijke ontwikkeling, cirkels en reflecties

 

Persoonlijke ontwikkeling

samenPersoonlijke ontwikkeling loopt als een rode draad doorheen dit jaartraject. Jouw omgeving is jouw uiterlijke wereld en spiegelt jouw innerlijke wereld. Hoe meer je over jezelf leert, hoe beter jij jouw omgeving leert kennen. En hoe beter je jouw omgeving observeert, hoe meer je over jezelf ontdekt.
Pas wanneer we persoonlijke balans ervaren, kunnen we vanuit deze stabiliteit onze droom waarmaken en bouwen aan een Duurzame, Gezonde en Gelukkige Wereld.
We werken aan onze persoonlijke ontwikkeling via spiritueel, emotioneel en lichaamswerk in groep, alleen en onder persoonlijke begeleiding.
 

 

 

Wie ben ik? Wat leeft er in mij? Waar wil ik naartoe?

Met deze vragen gaan we aan de slag om:

• jouw innerlijke kwaliteiten te ontdekken en ontplooien
• jouw missie te ontdekken en te realiseren
• jouw levensdroom te ontwerpen
• ...

 

De cirkel

De cirkel is niet enkel in de geometrie de meest verbindende vorm. Wanneer individuën in cirkel samen-zijn en samen delen, ontstaat er een platvorm waarin persoonlijke groei en inzichten sterk naar boven kunnen komen. De draagkracht van een groep wordt in deze vorm van samenzijn opgetild naar een andere niveau.
Tijdens de modules vinden er dagelijks cirkelmomenten plaats.
We vormen samen een kring, waarbij ieder de kans krijgt om datgene wat leeft in hem of haar te delen. Vaak werken we daarbij met een praatstok, praatsteen of ander voorwerp, dat de kring rondgaat. De persoon, die het voorwerp vasthoudt krijgt de volle aandacht, ruimte en tijd om te vertellen, te zijn, te delen.
Deze deelrondes kunnen enerzijds gebeuren ter opstart als afstemming of als reflectie ter afsluiting van een dag.
Anderzijds zijn er soms bepaalde thema's die aandacht vragen of
wordt er iets besproken vb ivm een project en ook daar maken we dankbaar gebruik van deze krachtige techniek.

 

Reflecties
Gedurende de hele opleiding zullen we refelecteren over ons eigen functioneren, onze bevindingen tijdens een opleidingsdag, wat er ons geraakt heeft of we nog op het gewenste pad lopen.
Naast een dagelijks reflectiemoment wordt er extra ruimte gecreëerd in het begin, het midden, tijdens de projectweek en op het einde van de opleiding om op een diepgaande manier te gaan kijken wat onze verwachtingen zijn en waren, waar we op dit moment staan en wat we geleerd hebben en waar we nog naartoe willen.

Relfectie is een belangrijk tool om op ons pad te blijven wandelen en om de stappen die we maken te integreren.


 

Community Building, cultureel mentorschap, natuurrituelen, ...

 

samenWij zijn natuur. En elke begrenzing, elke afscheiding tussen de mens en de natuur, uit zich in een verziekte situatie in onze spirituele, culturele, economische en techologische ontwikkeling. Pas wanneer deze structuren bronnen uit een met de natuur verbonden bewustzijn, kunnen we een Duurzame Gemeenschap creëren.


De opleiding ‘Duurzaam Leven’ biedt krachtige methodes en modellen die aan de basis liggen van een ‘Duurzame Gemeenschap’.
‘8 Shields’ is een model voor mentorschap ontwikkelt door onder meer Jon Young (stichter van tientallen scholen in de VS en auteur van ‘Coyote’s Guide to Connecting with Nature’) en is gebaseerd op 25 jaar onderzoek en ervaring. De filosofie die erachter schuilt vond zijn oorsprong in de natuur, de wijsheden en culturele gewoontes van eeuwenoude natuurvolkeren.

‘Cultureel mentorschap’ is een vorm van leren door beleving en ervaring, waarbij je niet door één persoon begeleid wordt, dan wel door de totaliteit van jouw omgeving.
Het leven dat we tot vandaag geleid hebben nam voornamelijk vorm door ‘onbewuste culturele mentoring’. Want ieder van ons is het product van onze opvoeding en de omgeving waarin we opgroeiden, nog meer dan van de studies die we volgden. Onbewust lieten we ons vormen door onze gemeenschap. Al de overtuigingen en gewoontes die we onbewust overnamen, liggen aan de basis van onze persoonlijkheid. En tegen de tijd dat we ons hiervan bewust werden, zaten deze heel diep geworteld in ons karakter en leefwijze. Pas op latere leeftijd, dikwijls na het verruimen van onze horizonten en contact met andere culturen, gewoonten en levensfilosofieën, beginnen we deze overtuigingen en gewoontes in vraag te stellen.

Tijdens het jaartraject ‘Duurzaam Leven’ word je ondergedompeld in een met de natuur verbonden cultuur, waarbij we vanzelf loskomen van oude patronen. Zo kunnen nieuwe natuurlijke structuren ontstaan en zich nestelen tot in jouw diepste DNA – met de natuur verbonden structuren die als doel hebben een Duurzame, Gezonde Wereld te ontwikkelen.
Jon Young en zijn team ontdekten en ontwikkelden honderden (zichtbare en onzichtbare) elementen in cultureel mentorschap. Het zijn allemaal technieken die een duurzame leefgemeenschap waar kunnen maken. Deze technieken lopen als een rode draad doorheen de opleiding en creëren een platvorm dat het totale jaartraject ombouwt tot een waar feest - gedragen door liefde, spel en verbinding.

 

Een aantal kwaliteiten die je ontwikkelt:


• 8 shields structuur
• observatietechnieken
• volledig luisteren
• verhalen vertellen

• liederen zingen
• onderzoek en 'journaling'
• zintuiglijke ontwikkeling
• peacemaking principes
• de kunst van het mentorschap
• effectieve communicatie
• facilitatie en presentatie
• project managment
• groepswerk
• vergaderingen en meetings faciliteren
• ...

 

'You never change things by fighting the existing reality.
To change something,
build a new model

that makes the existing model obsolote.'

 

 

Projectontwikkeling

 

Deelnemers worden uitgenodigd om hun persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en toe te passen in een eigen gekozen project. Dit kan zowel zeer persoonlijk zijn op vlak van innerlijke ontwikkeling, kunstzinnig project of een praktisch project naar de buitenwereld, ...

Doorheen het hele jaar krijgen ze begeleiding van de daartoe aangewezen peter/meter en de coach van onze opleiding.

 


Begeleiders en docenten


Het hele jaar staat er voor jullie een team geëngageerde visionairs klaar die zich full time inzetten voor een Duurzame Wereld. Ze beleefden jaren ervaring en opleidingen in binnen- en buitenland en ontwikkelden bijzondere inzichten in de evolutie van de mensheid en de planeet en de nodige tools om onze samenleving te transformeren naar een duurzame samenleving.

 

Een kernteam van 4 enthousiaste begeleiders en een team bijzondere gastdocenten staan voor jullie klaar!


Greet Luypaert – kernteam

 

Lies Steeno – kernteam

 

Bart Wils – kernteam

 

Steven Vrancken – kernteam


Gastdocenten: Bert Dhondt, Peter De Batist, Els Cuypers, Lien Van Camp, Nicky Peetersen, Wannes Vandenbroeck, Maarten Van Damme, Line Delaruelle en anderen komen ons doorheen het jaar sporadisch begeleiden en inspireren met hun specifieke kennis en ervaring.

 

 

Greet Luypaert - kernteam: duurzame community

 

samenMezelf voorstellen ... Mijn reis in de wereld van cursussen en workshops begon op mijn 17e met een bezoekdag aan ecologische woon- en landbouwprojecten. Ik werd er geraakt door de kruidenwereld en kwam via deze weg terecht in 'de ecologische voedingssector en de natuurgeneeskunde'. Ik bewandelde een pad van studie, praktijk, schrijven, coaching, lesgeven in energetisch helen, gezonde voeding, lichaamswerk, ea. Tot ik in 2007 de cirkel rond maakte en opnieuw terecht kwam bij Ecologie, Permacultuur en NatuurBewustZijn tijdens een jaaropleiding in Californië. Het vervolg lees je bovenaan in de inleiding. In 2002 maakte ik mijn eerste 'life commitment': het pad van mijn hart en ziel leven en deze boodschap ook uitdragen. In 2008 verliet ik de school in Californië met een tweede 'life commitment': een Duurzame Wereld bouwen! Ik loop het hele cursustraject mee, brei de stukken aan mekaar, breng theorie en praktijk over 'communitybuilding' en een grote dosis fun en liefde in de cursus. Ik kijk ernaar uit deze boeiende dagen met andere gemotiveerde mensen te delen!

 

Lies Steeno - kernteam: community building, verbinding, zang, ...

 

Lies Steeno duurzaam leven"In mijn leven zijn “verbinding, natuur en creativiteit” de rode draad. Ik hou ervan om in de stroom, nieuwe ideeën vorm te geven.
Deze opleiding ligt me zeer na aan het hart. Ik ben een wezen telkens op zoek naar de diepere lagen van het leven, de magische verbinding dat alles samen brengt en houdt, … . Als deelnemer vorig jaar, heb ik dat in volle vreugde en liefde mogen ervaren.
Wat ik jullie doorheen dit jaar wil bieden is:
- Een krachtig kader, een veilige haven, een zachte bedding, waar jouw talenten helemaal tot groei en bloei mogen en kunnen komen.
- Je hierbij ondersteunend in jouw individuele proces op cre-actieve manier.
- Samen in de wereld van expressie: dans, beweging, kleur, vorm en stilte stappen om op die manier te ontdekken wat er in jou leeft, wie je bent en wat je wil.
- Verbindende groepsspelletjes, zangmomenten, deelrondes, cirkeldansen, … .
Op dit moment geeft Lies Steeno (1980) training en bijscholing aan volwassenen, die begeleider willen worden of reeds zijn in de buitenschoolse en voorschoolse kinderopvang. Bijdragen aan inspirerend en vernieuwend onderwijs is één van haar missies.

 

 

Bart Wils, (1959) - kernteam: persoonlijke coaching

 

Bart Wils"Ik wil graag ondersteunend aanwezig zijn

zodat jij:
- kan doen wat je graag doet en je vreugdevolle energie geeft,
- je talenten kan ontwikkelen en bijleren,
- daarmee kan bijdragen aan het grotere geheel waarin we leven."

 

Bart staat reeds meer dan 30 jaar met Hart en Ziel in dit vak. Zijn specialiteit is de toegepaste kennis van leiderschap, communicatie-vaardigheden, persoonlijkheidsmodellen, overlegstrategieën en zelfmanagement. Vele organisaties en bedrijven kijken met dankbaarheid terug op zijn bijdrage aan de duizenden mensen die door Bart geïnspireerd, gecoacht of geleid werden. Behalve in de bedrijfswereld heeft Bart zijn kennis gedeeld in de sociale sector, ziekenhuissector, verenigingsleven en onderwijssector als navorming.

Bart heeft een groot Hart voor zijn medemens, een groot Hart voor de wereld en een groot Hart voor de natuur. Hij is een man met gigantisch veel kennis en ervaring!
Meer over Bart Wils: www.realiseren.biz

 

 

Steven Vrancken (1978) - kernteam: duurzame bezieling

 

Steven Vrancken"Mijn bijdrage: je begeleiden in de herontdekking van je grootste talenten en gaven, en je methodes aanreiken om de zon in jezelf krachtig te laten stralen - om op deze manier je talenten en wie je bent aan de wereld te schenken, voor`t hoogste goed van al wat is."

 

Als student communicatiewetenschappen aan de UIA verdiepte Steven (1978) zich in de IQ, EQ en SQ (spirituele quotiënt). Terwijl hij zich na zijn studies creatief ontplooide als professionele straattheater artiest, verdiepte hij zich in het sjamanisme en in de ontwikkeling van z'n eigen muziek, schilderijen en lichtwerk kunst. Nu is Steven actief als muzikant, soundhealer en workshop begeleider.

 

"Ik kijk ernaar uit jullie te begeleiden tijdens Duurzame bezieling, natuurmeditaties, ceremonies, begeleide meditaties, klankreizen en andere bezielingsmomenten die je bekrachtigen in wie je echt bent, en in de manier waarop je jezelf en je gaven met de wereld deelt."

 

 


Bert Dhondt - gastdocent: Permacultuur

 

samenBert Dhondt, één van de grote jonge permacultuur bezielers in België stelt zichzelf voor:

Bert Dhondt. Of is het nu Berrie Bosboer? Mijn leven is doordrongen van verwondering over de natuur rondom ons. Een werkelijk prachtige jeugd in kasteelparken, bossen en speelplekken in de Vlaamse Ardennen deden me genieten van al dat diverse leven. Eerst via natuurstudie bij JNM en Natuurpunt, later vooral door met de handen in de mulle bosgrond te zitten. Als tuinbegeleider op de Chistoforusgemeenschap in Munte leerde ik zowat alle groenten telen met respect voor het wezen van de plant. Jaarrond heilzaam voedsel als geneesmiddel en verbinding makend met alle ons omringende leven is het resultaat. Na enkele jaren WWOOfen in Australie en Europa begon ik aan de aanleg van een voedselbos. Intussen groeien hier honderden eetbare pareltjes, komen tientallen mensen op bezoek om te genieten van het leven, de groeikracht van deze plek en elkaar. Naast de praktijk van deze permacultuurtoontuin geef voordrachten waarbij stadstuinieren, schooltuinen en voedselbossen mijn passie zijn. Naast onze kleine Boran natuurlijk.

 

Bert is docent gedurende 6 modules.Peter De Batist - gastdocent: NatuurBewustZijn

 

Peter De Batist Duurzaam Leven"Peter De Batist is een vreemde vogel. Hij eet insecten, en brengt binnenkort een kookboek uit" was de introductie voor een radio interview op Studio Brussel. 

"Als reïncarnatie zou bestaan, dan zou ik willen terugkeren als een boom..." is de eerste zin van zijn wonderlijke, poëtische, diepgaande en ook humoristische nieuwjaarswens die ik kreeg voor 2009.

 

"Die man zijn kennis is Goddelijk, onvoorstelbaar wijs! Ik wil al zijn cursussen bijwonen!" hoorde ik toevallig van iemand vertellen op een avondfeest in mijn geboortedorp, nog voor ik Peter zelf ooit had ontmoet.
Ze zijn zeldzaam, mensen zoals Peter De Batist. Een groot hart voor de natuur, een groot hart voor de mens, een wetenschappelijke en onderzoekende geest, een wandelende natuurbibliotheek, een gevoelsmens en zo veel meer. Een cadeau voor 'DuurzaamLeven' om deze man in ons team te mogen ontvangen!

 

Peter is hoofddocent gedurende minimum 2 modules.

 

Peter omschrijft het woord NATUURBEWUSTZIJN als volgt:

 

NATUUR
We zijn een onderdeel van de natuur maar de evolutie van onze soort heeft ons in andere richtingen gedwongen. Dat maakt ons als mens onstabiel en onvolledig. Door die evolutie te exploreren kunnen we bespeuren waar het fout (?) gelopen is. De meerderheid van de mensen heeft dat nog niet door. Wie dat wel door heeft komt naar activiteiten als deze en zal proberen de gaten in dat evolutiepatroon te dichten. Heeft motivatie. En verwachtingen ...


BEWUST
Zich bewust worden van zijn omgeving is niet zo moeilijk. Die omgeving aanvaarden is een volgende stap. Maar daar gaat het vaak klemmen. Conflicten met ‘de maatschappij’, gedwongen conventies, er zijn veel dingen die ‘je niet liggen’. Daarover nadenken maakt je nog meer bewust van onstabiele en onvolledige toestanden. Om bewust te zijn moet je je volledig openstellen voor alles. En met alles bedoelen we de natuur. In al zijn grootheid en grootsheid.

 

ZIJN
Heb je het opgemerkt? Natuurbewustzijn is eigenlijk een zelfstandig naamwoord. Maar door het te splitsen en één voor een de elementen duidelijk uit te spreken wordt het een werkwoord. Meer nog. Het werkwoord zijn wordt in de taalkunde gedenigreerd tot hulpwerkwoord. Wij maken er een echt werkwoord van. We gaan aan ons natuurbewustzijn werken. Wij gaan bewust zijn. In de natuur. Met de natuur.

 

 

Lien Van Camp - gastdocent: verhalen vertellen, kruidentaal, natuurbewustzijn, ...

 

Lien Van Camp DuurzaamLeven

Ik geloof in de kracht van woorden om te transformeren, helen en inspireren.

Een koord dat ik al heel mn leven volg is dat van Verhaal, Beeld, Natuur en Symbool.

Het bracht me naar Mexico via oude legendes en theater naar antropologie en zo kwam ik uiteindelijk thuis bij onze eigen Keltische wortels.

 

 

Elk deel van de natuur glinstert met haar eigen unieke lied dat haar geschiedenis en potentieel uitdrukt. Als we leren het lied van de natuur terug te horen kunnen we uitdrukking geven aan ons eigen lied. Wat is jouw bijdrage hier? Wat zijn jouw wilde wortels? In welk verhaal zit jij verweven?

Dompel je onder in de wereld van de mythe en haar verbinding met de wilde natuur. En herinner je de beeldentaal, de kruidentaal van onze inheemse planten. Laat jouw unieke zaadje opbloeien, zodat je het kan planten in anderen. Want in elk van ons schuilt een ‘storycarrier’, verbonden met de schoonheid van onze eigen wilde wandeling hier op aarde.
Zelf geef ik daar momenteel uitdrukking aan als leerkracht en verhalenvertelster in bossen, parken en podia en volg ik opleiding bij de School of Myth in Devon.Els Cuypers - gastdocent: community music


samenMijn beste woorden schieten tekort om te omschrijven wie deze mooie vrouw is en welke energie zij bij mensen in haar omgeving kan ontwaken en activeren met haar zang- en begeleiderskwaliteiten.
Ze is geboeid door volksmuziek en ontdekte de plaats die muziek inneemt bij traditionele culturen. Het fascineerde haar dat muziek een grote rol speelt in het verbinden van mensen en het ontwikkelen en behouden van een gemeenschapsgevoel. Hierdoor geïnspireerd ontwikkelde Els workshops waarin door middel van o.a. muziek, beweging en rituelen gewerkt wordt aan harmonie in een groep en waardoor groepsimpulsen beter begrepen worden. De zang- en begeleiderskwaliteiten ontwaken en activeren een heel bijzondere energie bij de mensen in haar omgeving. Over haar muzikale reis, ervaring en huidige werk kan je hier meer lezen. Els is het hele jaar door aanwezig van woensdagavond tot vrijdagavond. Een sfeer van liefde, verbinding, klank en muziek is verzekerd!

 

 

Infoavond 25 juni, 1 juli, 26 augustus

 

Deze info avonden gaan over het jaartraject 'Duurzaam Leven'
en de 6-delige opleiding 'Permacultuur' die beiden plaats vinden in Orval.

 

Heb je interesse om erbij te zijn en wil je eerst graag het team ontmoeten?

 

Meld je aan via de contactpagina met vermelding van je naam en de inschrijvingscode: 'infoavond 25 juni' of 'infoavond 1 juli' of 'infoavond 26 aug'.

 

 

zaterdag 25 juni 18u: Merchtem, Drielindenbaan 18.

Welkom voor een avond rond het vuur, waar ruimte is voor vragen en waar je de sfeer kan opsnuiven.

We ontmoeten mekaar om 18 u met een 'potje geluk' ( soep, slaatje, quiche, stoofpotje of een ander gezond veggie gerechtje) om te delen met de aanwezigen. Een uitnodiging om creatief aan de slag te gaan met lokale seizoensgroentjes!


(graag parkeren op parking van station Merchtem, nadien te voet de spoorweg oversteken, meteen rechts afslaan, een 50tal meter verder op je linkerkant)

 

vrijdag 1 juli 20u: Oost West Centrum Antwerpen.
Adres: Oost West Centrum Antwerpen, Van Schoonbekestraat 148.

Op deze plek in Antwerpen is er geen ruimte voor een vuurtje en een potluck. De avond wordt gevuld met uitleg en beeldmateriaal over de opleiding en ruimte voor vragen en antwoorden.

 

 

vrijdag 26 augustus 19u: Merchtem, Drielindenbaan 18.

Welkom voor een avond rond het vuur, waar ruimte is voor vragen en waar je de sfeer kan opsnuiven.

We ontmoeten mekaar om 19 u met een 'potje geluk' ( soep, slaatje, quiche, stoofpotje of een ander gezond veggie gerechtje) om te delen met de aanwezigen. Een uitnodiging om creatief aan de slag te gaan met lokale seizoensgroentjes!


(graag parkeren op parking van station Merchtem, nadien te voet de spoorweg oversteken, meteen rechts afslaan, een 50tal meter verder op je linkerkant)

 

zat 3 en zon 4 sept 13u: Oost West Centrum Antwerpen.
Adres: Oost West Centrum Antwerpen, Van Schoonbekestraat 148.

Tijdens de info op deze opendeurdag van het OWC krijg je uitleg en beeldmateriaal over de opleiding en is er ruimte voor vragen en antwoorden. Meer info.


Praktische informatie


Lesdagen


De lesdagen/modules lopen mee met het schooljaar. Enkel de 'Leefweek DuurzaamLeven' vindt plaats binnen de officiële vakantieperiode.


We ontmoeten mekaar 18 x van donderdagavond 17u tot zaterdagavond 21u + één week van maandag tot vrijdagavond tijdens de Paasvakantie voor het eindwerk.

 

4 Van de permacultuurmodules zijn verlengd met een praktische zondag waar we onze kennis zeer praktisch beoefenen of bezoek brengen aan andere projecten.

 

Eindwerk:

De studenten van jaargang 2009-2010 creëerden als eindwerk het prachtige concept 'HEt Land van Elkalim' waarbij ze hun kennis van duurzaam leiderschap, community building, community music, vaardigheden, ambachten, permacultuur, verhalen vertellen, ... integreerden.

Hier kan je een kort filmpje bekijken. De ervaring bleef in hun hart leven, en zo werd er beslist om in april 2011 nogmaals 'Het Land van Elkalim' te organiseren.

 

Locatie:

We brengen minstens 16 van de 18 modules door in OWC te Orval.

(www.owc.be). Op http://www.boislecomte.be/nl/ vind je alle info over de prachtige gerestaureerde hoeve en het domein.

Graag zo veel mogelijk carpoolen naar deze prachtige plek.

Tijdens de zomer en tussenseizoenen verbijven we in tenten, wat ons dicht bij de natuur brengt. Tijdens de koudere periode genieten we van de warme slaapkamers in Bois-le-Comte.

 


Data jaargang 2011-2012


1/ 15-16-17-18 sept 2011 (1e module Perma + praktische zondag)

2/ 29-30 sept + 1 okt 2011

3/ 13-14-15-16 okt 2011 (2e module Perma + praktische zondag)

4/ 27-28-29 okt 2011

5/ 10-11-12 nov 2011

6/ 24-25-26 nov 2011 (3e module Permacultuur)

7/ 8-9-10 dec 2011

8/ 19-20-21 jan 2012

9/ 2-3-4 feb 2012

10/ 16-17-18 feb 2012

11/ 1-2-3 maart 2012

12/ 15-16-17 maart 2012 (4e module Permacultuur)

13/ 29-30-31 maart 2012 (5e module Permacultuur)

leefweek: 10-11-12-13-14 april 2012 (week voor eindwerk)

14/ 26-27-28 april 2012

15/ 10-11-12-13 mei 2012 (6e module Perma + praktische zondag)

16/ 24-25-26 mei 2012

17/ 7-8-9-10 juni 2012 (7e module Permacultuur)

18/ 21-22-23 juni 2012

 

 

Foto's en beeldmateriaal van jaargang 2009-2010

 

Klik hier voor meer foto's.

 

 

Studentensupport: financieel en praktisch


Tijdens de opleding: Ben je op zoek naar een WWOOF-plaats of andere locatie om te wonen, werken, ... zodat jij je het hele schooljaar kan inleven in ‘Duurzaam Leven’, contacteer ons dan voor een gesprek hieromtrent. We bieden jou graag onze hulp en contacten.

Ook voor werkgelegenheid in de sector bieden we jou graag onze hulp via de (inter)nationale contacten in de Duurzame sector. En liefst van al helpen wij jou om jouw eigen ideeën en projecten in de wereld te zetten!

 

 

Aantal deelnemers:

 

minimum 12, maximum 24

 

 

Voorwaarden:


• Passie voelen om mee te bouwen aan een Duurzame Wereld!
• Gezondheidstoestand die toelaat veel tijd buiten door te brengen en deel te nemen aan fysieke activiteiten.

• Leeftijd: van 18 tot ...

 

 

Inschrijvingsgeld:

 

Het inschrijvingsgeld omvat overnachtig, bio-veggie maaltijden en lesgeld voor het hele traject van 45 cursusdagen + tussentijdse begeleiding en coaching.

 

inschrijving en betaling voor 1 juni 2011: 4450 euro

inschrijving en betaling vanaf 2 juni 2011: 4650 euro

 

Je kan ook enkel de permacultuurmodules volgen: klik hier voor meer info en prijzen.

 

Inschrijven:


Je plaats voor het komende schooljaar is gereserveerd na:

1/ Email via de contactpagina met vermelding van je naam en de inschrijvingscode: 'DuurzaamLeven2011'

2/ betaling van 250 euro voorschot met vermelding van je naam en de inschrijvingscode: 'DuurzaamLeven2011' op reknr: 734-0220059-72

 

(Voor Internationale betaling binnen Europa: IBAN: BE38 7340 2200 5972 BIC: KREDBEBB vzw YOU Drielindenbaan 18 1785 Merchtem)

 

Ik sta graag ter beschikking voor verder vragen of een gesprek.


 

Deelnemers vertellen:

 

 

Dit is voor mij de meest verrijkende, hartopenende opleiding, die ik ooit gedaan heb (en nog vollop aan het ervaren ben). Alles zit zo mooi verweven. Een hele rijkdom aan thema’s ivm natuur, creativiteit, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, … komen aan bod.

Het interessante is om te merken dat deze thema’s, hoe verschillend ze ook lijken, eigenlijk onderling heel nauw verbonden zijn. Ze beïnvloeden en bevruchten elkaar op een zeer holistische manier en maken je een nog meer compleet voelend, bewust wezen. De verbinding met de natuur, maakt dat je anders gaat zingen. Het zingen van die prachtige kracht- en natuurliederen maakt dat je lichaam meer gaat stromen en je geest meer open staat.

Wanneer je geest openstaat en je lichaam krachtig voelt, ga je informatie, kennis en levenslessen anders opslaan in je biocomputer. En volgens mij gaat het nog veel dieper dan dat, maar dat is voor mij nog één van de vele mooie mysteries van het leven.

 

Aan wie zou ik deze opleiding aanraden? Aan iedereen die hunkert om meer in de natuur te zijn, iedereen die zichzelf op een diepe manier verder wil ontplooien en ontdekken, iedereen die meer vanuit het hart, vol liefde en dankbaarheid wil leven, iedereen, die graag meer verbinding met zichzelf, de andere en de kosmos wil voelen!

 

 

Een woordje van onze oudste deelnemer:

Deze jaaropleiding was echt de moeite om zoveel tijd aan te besteed te hebben. Het was ook de bevestiging van meerwaarde geven aan je leven. Ongelooflijk hoeveel nieuwe waarden en waardevolle aspecten van leven ik heb leren ontdekken. Vooreerst de vele nieuwe mensen, rijke karakters waarvan ik veel heb kunnen leren en ook het delen, wat voor mij toch een belangrijk groeiproces betekende, iets van jezelf leren blootgeven. Het jaar was als een prachtige wandeltocht, waar achter elke bocht een nieuwe verrassing stond. Ook bijzonder was mijn ervaring met jongeren, velen van jullie konden mijn kinderen zijn, van wie ik veel heb kunnen leren. Het leren delen van emoties, mijn fantastische ervaring bij de deelcirkels, iets totaal nieuws voor mij. Het energiebrengende van samenzingen, de module rond samenzang heeft me geweldig geraakt en ook mijn scepsis aangaande die andere energievormen verkleind, verbazend de module rond vertellen waar Ina erin slaagde vanuit het niets iedereen een verhaal te laten voortbrengen. Belangrijke inzichten kreeg ik in de ‘duurzaam leiderschap’ module, totaal nieuwe inzichten die inspireren en helpen om ‘de andere’ beter te leren begrijpen.
De afwisseling tussen de modules van meer fysieke inspanning met de meer intellectuele en ook spirituele inslag werkte positief op mij. Kortom een rijke ervaring die mij ertoe aanzet om in de toekomst te geloven, gezien het hier aanwezig jeugdig, overtuigd enthousiasme ...

 

 

beeld en inhoud © vzw YOU
webdesign: DroomWever